Orderlinje
Rekommenderad tid för kontakt: 23:00 - 7:30
Orderlinje
Electro Antiperspirant Portugal +351 30 050 9185
Electro Antitranspirante Brasil +55 61 3181 0453
Electro Antiperspirant Argentina +54 11 5235 7849
Electro Antiperspirant Colombia +57 5 385 1624
Electro Antiperspirant Perú +51 1 640 9469
Electro Antiperspirant México +52 55 8421 4844
Electro Antiperspirant Chile +56 22 979 7798
Electro Antiperspirant USA +1 305 600 2974
Electro Antiperspirant Hong Kong +852 8192 5222
Electro Antiperspirant Australia +61 2 6100 4355
Electro Antiperspirant New Zealand +64 4 889 3958
Электро Антиперспирант Россия +7 499 609 1219
Електро Антиперспірант Україна +380 44 383 3201
Elektro Antyperspirant Polska +48 22 208 3082
Skype HIGHTECH PRODUCTION hightechproduction
Electro Antiperspirant United Kingdom +44 20 3239 0223
Electro Antiperspirant Ireland +353 1 442 9227
Elektro Antiperspirant España +34 910 602 311
Elektro Antiperspirant Česko +420 607 607 300
Elektro Antiperspirant Slovensko +421 233 331 042

Villkor

Dessa användarvillkor (hädanefter kallade "villkor") reglerar förhållandet mellan säljaren och köparen vid försäljning av varor mellan HIGHTECH PRODUCTION AB, registrerat i handelsregistret höll municipal domstolen i Prag (EU-Tjeckien), avsnitt C, infoga 323831 (nedan kallad "säljaren") och dess handelspartner (nedan kallas "köpare").

Säljaren skulle acceptera följande typer av betalningar från köparen:

  • - Betalning via postförskott (en kontantbetalning till en transportör)
  • - Betalning med betalkort via PayPal, PayU, Google Pay, Apple Pay, Skrill
  • - Avbetaningsköp (endast om köparen uppfyller villkoren för den kredit-företag som erbjuder tjänsten hyrköp) - Tjeckien kunder endast.

En giltig elektronisk beställning har all nödvändig information som ska fyllas i. En order representerar ett utkast till köpeavtal. Det finns inget behov av någon formell bekräftelse av säljaren, avtalet träder i kraft vid leveransen själv. Säljaren förbehåller sig rätt att fastställa avtalet genom att bekräfta ordern. Beroende på typen av ordningen (mängden på varorna, priser, transportkostnader, avstånd, etc.), skall säljaren alltid ha rätt att be köparen att godkänna ordern på lämpligt sätt, T.ex. Per telefon eller skriftligen. Om köparen vägrar att godkänna ordern på sättet som kvävs, skall sådan ordning anses ogiltigt. Priset i den Europeiska gemenskapen (EG) är enligt kontraktet slutgiltigt och inkluderar alla skatter.

Säljaren skickar varor till köparen via bud tjänst. Transportkostnader, ställs om den inte redan ingår i varor, enligt gällande prislista på köplagen. Vanliga transporttiden för varor beställde tills 12:00 på en arbetsdag är 24-48 timmar, beroende på leveransadress som tillhandahålls av köparen. Köparen kommer att informeras om placeringen av transporten på e-postadressen som anges av köparen i ordning. Köparen kommer att informeras om leveransen per e-mail eller telefon i förväg. Leveranstiden kan förlängas, särskilt vid oförutsedda omständigheter utanför säljarens kontroll, såsom natur, olyckor, etc. Köparen meddelas om eventuella förseningar på den adress som angetts i ordningen utan onödigt dröjsmål.

Nöjdhetsgaranti för varor och tjänster Gäller sedan tidpunkten för köpet (vanligen 50-100 dagar).

Eventuella tillbakadragande från avtalet skall regleras av gällande lagar i Tjeckien och Europeiska unionen. Köparen kan frånörda avtalet Inom 14 dagar efter mottagandet av varorna om avtalet slöts distanskommunikation. Om köparen beslutar att utöva denna rätt, lämnas sådant meddelande till säljare senast 14 dagar från mottagandet av varan. Köparen skall retirera beställda varorna komplett, med fullständig dokumentation, oskadades, ren, inklusive originalförpackningen, och i sick och värde där köparen accepterat det till tillverkaren / återförsäljare som anges i bruksanvisningen gäller för enheten eller adress på denna webbplats under avsnittet företag. I händelse av retirerade varor är ofullständig eller skadad, kan säljaren minska returnreade köpesumman därmed. Beloppet för de returnerade varorna skall sändas till köparen inom 30 dagar från den dag köparen drog sig ur avtalet.

Utövandet av den tillfredställelse garantin skall regleras av följande regler: Köparen skall returnera beställda varorna komplett, med fullständig dokumentation, oskadades, ren, inklusive, originalförpackningen, och i skick och värde det köparen accepterat det (när det gäller vanliga slitaget) till adressen för tillverkaren / återförsäljaren som anges i bruksanvisningen gäller för enheten eller på denna hemsida under avsnittet Företag. Returnerade varor skall åtföljas med bokstav begära tillämpning av Nöjdhetsgaranti, tillsammans med en telefon eller e-kontakt och konto nummer som bidraget skall återlämnas. Sådan återbetalning skal överföras till köparens bank konto inom 30 arbetsdagar. Denna period börjar från mottagandet av tillbakadraganden från avtalet av köparen. I händelse av köparens bankkonto inte tillhandahållits eller känd, löparen skall erhålla kredit som kan spendera på att köpa en annans proukt av säljaren. Tillverkaren förbehåller sig rätten att avvisa en fordran eller utförandet av den tillfredsställelse grantin vid saknade varor eller tillbehör eller dokumentation som avses i stycket ovan eller vid skada på (höst, krasch, etc.) eller en annan nedbrytning av varor (T.ex. Justeringar av de varor som utförs av personer som inte godkäntsav säljaren etc). Eller att göra avdrag för kostnader för att föra varor till sitt ursprungliga skick. Dessa potentiella kostnaderna skall dras av från inköpspriset för varorna, samt kostnader i samband med respektive betalningstransaktionen och kostnaderna för frakt och emballage. Den tillfredsställelsegarantin gäller inte varor som köpts på avbetalning och adaptrar (huvudet, armhålor eller andra) Nöjdhetsgaranti är beroende av slutförande av in individuella plan, som köparen kan begära hjälp av kontakterna som anges i bruksanvisningen. I de fall köparen skall inte använda detta alternativ, en avbokningsavgift på 40% av inköpspriset gäller vid köptillfället skall tillämpas.

Vid beställning av produkten från utanför EU, kan du bli kontaktad av din kontor med en begäran att lämna ytterligare information eller reglera avgifter (skatter, tullar) för import av beställda till ditt land. Sådan information eller avgifter, skall bestämmas enligt nationell lagstiftning, omfattas av sulaansvaret av köparen. Ta reda på deras belopp och om de ansöker om din beställning, kontakta ditt tull kontor. Om du blir kontaktad av någon myndighet angående ärenden som beskrivs i denna punkt, rekommenderar vi starkt att du ger samverkan.

Kostnader i samband med att skicka varorna tillbaka till säljaren skall bäras av köparen. Säljaren skall inte vara ansvarig för skador på varorna inträffade under transporten från köparen. Det rekommenderas starkt att försära paketet för det belopp som motsvarar köpeskillingen på varorna.

Köpt VIP rabbat är tillämplig för produkten, aktuella icke- rabatterat pris som publiceras på inköpsdatum för enheten. Med varje enhet,mkannendast VIP rabbat köpas. Denna rabatt är ständig och överlåtbar. Var god och spara rabbatkoden på ett säkert ställe, rabatten kan inte tillämpas utan det.

Bilder och videor som publiceras på denna webbplats är endast illustrativa, faktiska enheter kan varieras.

Din data, skyddas av lag nr 101/2000 Coll. ("Data protexotisk Act"), skall behandlas av säljaren under tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och används för att behandla din order. För dessa ändamål kan dina uppgifter överföras till en tjänsteleverantör eller bärare att säkra leveransen av varorna till din adress.

Du kan begära information från säljaren avseende behandling av dina personuppgifter enligt definitionen i avsnitt 12 Data protexotisk Act eller ändra dessa uppgifter. Köparen skall hade rättigheter som avses i 21 av Data protexotisk Act, (personuppgiftslagen), särskilt rätten att kräva en förklaring om du misstänker eller upptäcker säljaren följer inte gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

När som helst kan köparen Inte hålla med användning och vidare distribution av köparens företagets namn eller namn och adressi reklamsyfte. För detta ändamål skall köparen lämna säljaren en begäran, antingen genom e-post, brev eller fax.

Dessa villkor är giltiga och effektiva från 25 januari 2020 och upphäver den tidigare versionen av villkoren. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren utan varning. Den ursprungliga versionen av dessa villkor har skrivits i det tjeckiska språket och översättningen ges av en tredje part. Den ursprungliga texten skall ha företräde vid eventuella tvist.